Vítejte na stránkách muzejního spolku Lužice.

Muzeum tradic, historie i šikovnosti našich předků i současných obyvatel Lužic na Hodonínsku

Muzejní spolek v Lužicích je občanským sdružením jehož činnost se soustředí především na muzejní a vlastivědnou činnost v Lužicích. Stavení č.p.116, známé jako „Starý kvartýr“, má své neopakovatelné „genius loci“. Objekt je zachycen již na indikační skice stabilního katastru z roku 1827. Nejstarší dosud zjištěnou písemnou zmínkou o „quartieru“ je retrospektivní zápis školní kroniky z roku 1878 vztahující se před rok 1828, ve kterém se praví, že kvartýr byl mimo jiné využíván i jako školní budova. Urbanistická podoba Lužic je přímo ukázkovým příkladem typu silniční vsi a umístění samostatně stojícího kvartýru na kraji návsi i vžité pojmenování svědčí o výjimečnosti a významné funkci objektu pro správu obce v minulosti.

Zveme vás na výstavu

Kde nás najdete